Volejte +420 242 488 299
SINCOM
Divize bytových domů s.r.o.

Nový realitní zákon a změny, které s sebou přináší

Dlouho připravovaný zákon, který si dává za úkol zprofesionalizovat realitní odvětví a nastavit určité mantinely, ale hlavně co možná nejvíce ochránit spotřebitele, vstoupil 3. 3. 2020 již v účinnost.

Jako jedna z mála zemí v Evropě jsme do této chvíle neměli podnikání v oblasti realitního zprostředkování žádným způsobem regulované. I přesto se zákon o realitním zprostředkování připravoval dlouhých 8 let až do loňského roku, kdy po nečekaně rychlém schválení ze strany zákonodárců došlo na začátku tohoto roku k podpisu prezidentem republiky. Realitní kanceláře a realitní makléři se tak musí velmi rychle přizpůsobit nové legislativě a co nejdříve reagovat na povinnosti, které jsou s ní spojeny.

V České republice působí nejvíce realitních makléřů v Evropě v přepočtu na jednoho obyvatele. Nejčastěji se uvádí počet okolo 15 000. To s sebou samozřejmě přináší nejrůznější standard a kvalitu nabízených služeb, kdy ne každý makléř má dostatek zkušeností, aby poskytl svým klientům při prodeji nebo pořízení nemovitosti její bezproblémový převod. Nový zákon tak přináší zpřísnění podmínek pro poskytování realitních služeb. Z volné živnosti se stává živnost vázaná, kdy realitní zprostředkovatel musí splňovat přísnější podmínky týkající se vzdělání, praxe a případné certifikace.

Mimo to je povinností každého realitního zprostředkovatele mít uzavřené platné profesní pojištění, které má krýt případné škody způsobené klientovi chybou při poskytování služeb. Realitní zprostředkovatel musí být pojištěn na částku 1.750.000 Kč na jednu pojistnou událost a nejméně na 3.500.000 Kč pro souběh více pojistných událostí v jednom roce. V rámci podpory nových makléřů se chystá jedna z předních realitních sítí, Realitní společnost České spořitelny, hradit toto pojištění makléře a zmírnit tak tímto jednu z bariér vstupu do tohoto odvětví těm makléřům, kteří chtějí své služby poskytovat na nejvyšší možné úrovni. Hrazení pojištění je jen jedna z mnoha výhod spolupráce s touto společností.

Další velkou změnou, která s účinností zákona o realitním zprostředkování přichází, je regulace poskytování úschovy finančních prostředků sloužících k úhradě ceny za předmět převodu. Praxe některých realitních kanceláří a realitních makléřů byla dosud taková, že peníze klientů přijímali na své běžné provozní účty a v některých případech i těmito penězi disponovali v rámci své podnikatelské činnosti. S tímto je nově konec a realitní zprostředkovatel a jím poskytnutá služba úschovy peněžních prostředků tak musí splňovat stejná pravidla, která se týkají advokátní a notářské úschovy. Ten, kdo bude chtít úschovy svým klientům na vyžádání poskytovat, bude muset pro každou jednotlivou úschovu zřídit a vést speciální bankovní účet a informovat o každé úschově Ministerstvo pro místní rozvoj.

V rámci již zmíněné co největší ochrany klientů, tedy jak kupujícího, tak prodávajícího, musí realitní zprostředkovatel mimo výše uvedené povinnosti dále plnit informační povinnost týkající se případných závad a omezení plynoucí z veřejných seznamů (katastr nemovitostí apod.), a dále těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět. Prodávajícímu jsou pak služby realitního zprostředkování poskytovány na základě zprostředkovatelské smlouvy. Ta musí být vždy v písemné formě a obsahovat specifikaci předmětu převodu, cenu a výši provize.

S novým realitním zákonem přišlo množství povinností a omezení, která si dávají za úkol „vyčistit“ trh od nepoctivých makléřů, ale také ho co nejvíce profesionalizovat a řemeslu realitního makléře konečně dodat na větší důvěryhodnosti a kreditu.

Celý článek najdete na stránkách:
https://reality.idnes.cz/sdeleni/novy-realitni-zakon-a-zmeny-ktere-s-sebou-prinasi/5e67ad5637ba4d4348208692/