Volejte +420 242 488 299
SINCOM
Divize bytových domů s.r.o.

Informace pro investory

O společnosti

SINCOM – Divize bytových domů s.r.o. je investiční společnost se zaměřením na realitní trh. Specializujeme se na nákup, zhodnocení a následný prodej bytů a bytových domů i nebytových prostor.
Jsme součástí nadnárodního investičního holdingu SINCOM. Účelem naší divize je posílení působení na trhu v České republice.

Efektivita investiční nabídky

Naše nabídka možnosti investování představuje v současné době jednu z nejlepších na trhu. Svým progresívním zaměřením a rychlým realizačním programem dovoluje nabídnout svým investorům nadprůměrný výnos ve srovnání s běžným průměrem na trhu.

Co jsou korporátní – firemní dluhopisy?

Korporátní (firemní) dluhopisy jsou cenné papíry vydané emitentem (tedy společností, která takové listiny vydala – emitovala), který se zavazuje k vyplácení pravidelných výnosů v určeném termínu a zpětnému odkupu dluhopisů dle stanovených podmínek.

Úrokový výnos z dluhopisů

Běžné úrokové sazby finančních domů jsou v dnešní době na termínovaných vkladech  minimální a mnohdy dosahují pouze výše v rozmezí 0,5% až 2,0%.

Za tohoto stavu nelze hovořit o výnosu z investice, ale ztěží o pokrytí míry inflace a nákladů za vedení účtů.

Dluhopisy různých společností v celé škále odvětví dosahují mnohem vyššího zhodnocení volných finančních prostředků a to ve výši již od cca 5,0%.

Rozložení investice do vícero  realizačních oblastí a firem zajišťuje investorovi vyšší stabilitu a zvyšuje míru bezpečí jeho investice.

Naše aktuální nabídka výnosů z investice do dluhopisů představuje díky progresivitě investice roční výnos v pevně stanovené výši 9,8%.

Zdanění výnosů investice

Výnos z dluhopisů je dle aktuálně platné legislativy a daňového zákona povinen zdanit emitent sazbou 15% z výše výnosů a to při výplatě úroků. Ve zvláštních a ostatních  případech je potřeba vždy vycházet z platného znění daňového zákona.

Výplata stanovených výnosů

Výnosy z dluhopisů jsou vypláceny v pravidelných intervalech, předem stanovených v emisních podmínkách dluhopisů (např. jednou měsíčně, jednou za tři měsíce, jednou za půl roku, jednou ročně atd.) a to na určený účet investora.

Postup při nákupu dluhopisů

1. Vyplňte prosím příslušný objednávkový formulář se všemi náležitostmi pro uzavření smlouvy.
2. Na konci formuláře zadejte počet dluhopisů a celkovou hodnotu investice o jakou máte zájem.
3. Obdržíte emailovou zprávu potvrzující přijetí Vaší objednávky a Smlouvu o úpisu dluhopisů a Emisní podmínky dluhopisů.
4. Zašlete prosím platbu ve stanovené výši na uvedený bankovní účet ve smlouvě.
5. Po připsání platby na účet společnosti Vám obratem zašleme doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím České pošty a.s. veškeré dokumenty a cenné papíry – dluhopisy na vámi určenou adresu.
6. Dokumenty si prosím znovu zkontrolujte a řádně uschovejte.
7. Následně se již můžete těšit z dobré investice a automatickou výplatu výnosu na určený účet ve stanoveném datu a to 4x ročně.